AKCMS数据字典

注意:AKCMS已于2019年12月27日宣布停止更新,此文档仅供老用户参考,不建议新用户选择AKCMS建站。
注意:AKCMS6.1.2已取消授权机制,文档中关于授权、服务、技术支持等的内容均已失效。

ak_admins 用户表,密码经md5加密
ak_attachments 附件表
ak_captchas 验证码临时内存表
ak_categories 栏目表
ak_comments 评论表
ak_crons 定时任务表
ak_filenames 文件名表
ak_items 文章/页面表
ak_item_exts 扩展字段表
ak_scores 评分表
ak_sections 主题表
ak_settings 设置表
ak_spidercatched 采集日志表
ak_spiderrules 采集规则表
ak_spiders 采集器表
ak_stats 统计表
ak_texts 正文表
ak_variables 自定义变量表
ak_visits 访问日志表